ZUS | ZUS | ZUS | ZUS | ZUS 


V. Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 
Każda jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a więc Oddział, Inspektorat czy Biuro Terenowe mają w swojej strukturze stanowiska informacji płatników składek znajdujące się w salach obsługi klientów.
 
Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności nie ponosi w ZUS żadnych kosztów rejestracji, nie składa też żadnych innych dokumentów oprócz druków sformalizowanych, które otrzyma w jednostce ZUS.
 
Ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i wypadkowe są obowiązkowe dla przedsiębiorców. Minimalną składkę płaci się od 60 % przeciętnego wynagrodzenia, ale można zadeklarować stawkę wyższą. Z ubezpieczeń społecznych tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Dla osób niepełnosprawnych, które zakładają firmę i mają orzeczone prawo do renty, ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne. Trzeba jednak pamiętać, że taka osoba ściąga na siebie obowiązek płacenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 
Za pracowników każdy przedsiębiorca musi płacić komplet składek na ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają wszyscy - właściciele firm i zatrudnieni pracownicy.
 
Obowiązek ubezpieczeń powstaje w chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej. W ciągu 7 dni od tej daty trzeba się zgłosić do ZUS, by wypełnić urzędowe formularze:
  • ZUS ZFA wraz z drukami nadania NIP, REGON, dowód osobisty pozwala zgłosić płatnika składek, który jest osobą fizyczną,
  • ZUS ZUA pozwala zgłosić ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - taki sam formularz jest dla przedsiębiorcy i dla pracownika,
  • ZUS ZCZA pozwala podać dane członków rodziny, którzy mieszkają z przedsiębiorcą, aby podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • ZUS ZCNA pozwala podać członków rodzin, którzy mają inny adres zamieszkania.
 
Uwaga:
Na wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniem społecznym należy podawać PESEL, NIP i REGON.
 
Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się:
  • dla Urzędu Miejskiego - datę wpisaną w zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • dla Urzędu Skarbowego do rozliczeń podatku VAT - datę pierwszej wystawionej faktury,
  • dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - datę określa sam przedsiębiorca.
 
 
 
Inne użyteczne linki:
www.hotjobs.eu – wszystko o pracy w krajach Unii Europejskiej
www.dotacja.eu – jak uzyskać dotację?
www.inteligencja.eu – różne rodzaje inteligencji
www.pozycjonowanie.eu – wszystko o pozycjonowaniu
www.obywatelka.eu – prawa kobiet

www.mojepodroze.eu – coś dla podróżników

www.iwifi.eu – wszystko o sieciach bezprzewodowych

www.ulgi.eu

www.zrodla.eu

www.szkoly.eu

www.depczynski.eu


Zobacz również:

www.tanzania.eu – niesamowite zdjęcia i całe mnóstwo informacji
www.diving.eu
– strona dla nurków
www.relax.pl – baza noclegowa w Polsce